Nhằm nâng cao năng lực về kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán HIV và ma tuý trong tuyển quân cho CBQY tại các Đội YH Dự phòng theo thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 9/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động thương binh xã hội, Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma tuý; và quyết định 1098/QĐ_BYT ngày 04/4/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn ban hành Hướng dẫn quốc gia về xét nghiệm huyết thanh học HIV, ngày 20/12/2016 Trung tâm Nâng cao Sức khoẻ Cộng đồng (CHP) phối hợp với Cục Quân Y tổ chức lớp “Tập huấn kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán HIV và nghiện ma tuý trong tuyển quân, tuyển sinh quân sự” cho 40 cán bộ kỹ thuật viên xét nghiệm tại các Đội Y học dự phòng Quân khu, quân đoàn, Bệnh viện quân y 87/TCHC, Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội; Quân y Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tâm PC AIDS/Viện YHDP Quân đội; Trung tâm Y học Dự phòng phía Nam. Đây là một hoạt động nâng cao năng lực dự phòng HIV trong chương trình phòng chống HIV/AIDS của DoD PEPFAR quân đội trong năm 2016-2017 với mục tiêu góp phần thực hiện mục tiêu 90-90-90 về phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam.

Với sự dẫn dắt của giảng viên Quân đội từ BV 103 và Công ty cung cấp sinh phẩm Đức Minh. Đội ngũ cán bộ KTV quân y đã được tiếp thu các nội dung chính:

o   Mục đích, yêu cầu, nội dung và biện pháp sang lọc HIV, ma tuý

o   Quyết định 1098/QĐ-BYT ngày 4/4/2013 của Bộ Y tế và thong tư lien tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 9/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động thương binh xã hội, Bộ Công an

o   Hướng dẫn xét nghiệm chẩn đoán HIV bằng test nhanh: SD BIoline HIV ½ 3.0 và SD Bioline HIV Ab/Ag Combo

Để biết thêm chi tiết các đọc giả vui lòng truy cập http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tap-huan-ky-thuat-xet-nghiem-hiv-va-ma-tuy-trong-tuyen-quan-tuyen-sinh-quan-su-495463

Cán bộ quân y đang theo dõi hướng dẫn thực hiện xét nghiệm của Ths. ĐInh Việt Đức, Trung tâm y học dự phòng Phía Nam

Quang cảnh khai mạc lớp tập huấn

Đại diện công ty Đức Minh đang hướng dẫn sử dụng sinh phẩm