Tại Bắc Kạn từ ngày 13-15/3/2013 và Tuyên Quang từ ngày 17-19/3/2013 CHP đã tổ chức khóa tập huấn Kỹ năng tiếp cận cộng đồng cho thành viên nòng cốt và các tiếp cận viên của 14 nhóm tự lực tại 3 tỉnh Bắc Kạn, Hòa Bình, Tuyên Quang. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án “Trao quyền cho các tổ chức xã hội dân sự để thực hiện thành công các sáng kiến giảm hại” được thực hiện tại 3 tỉnh vùng dự án.
 
Khóa tập huấn được thực hiện với mục đích mô tả chính xác vai trò, trách nhiệm của tiếp cận viên cộng đồng (TCVCĐ) và cung cấp các công cụ cho TCVCĐ làm việc hiệu quả. Trình bày chính xác khái niệm về truyền thông thay đổi hành vi, các giai đoạn thay đổi hành vi và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thay đổi hành vi, thực hành quy trình tiếp cận khách hàng, các kỹ năng cần thiết cho truyền thông như đặt câu hỏi, lắng nghe, phản hồi, quan sát, trình bày, sử dụng tài liệu trong truyền thông. Tại khóa tập huấn này, các nhân viên tiếp cận cộng đồng phải trải qua một kỳ sát hạch phỏng vấn để lựa chọn những ứng viên tiềm năng cho hoạt động tiếp cận khách hàng là những người sử dụng ma túy và bạn tình của họ. 
 

Các nhóm cùng thảo luận về những Kiến thức, Kỹ năng và Thái độ cần có của một TCVCĐThực hành kỹ năng làm việc nhóm thông qua trò chơi Bịt mắt vẽ tranh


Thảo luận nhóm về Truyền thông thay đổi hành vi


Bác sỹ Lương Thị Thu Hà - Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn
đang hướng dẫn các TCVCĐ sử dụng bao cao su đúng cách
 
Trong 3 ngày tập huấn, thành viên ban điều hành và tiếp cận viên của 14 nhóm tự lực cùng đại diện cán bộ Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tại 3 tỉnh đã chia sẻ với nhau những kinh nghiệm thực tế của mình, những tình huống khó khăn gặp phải khi triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại tại địa phương. Kết thúc khóa tập huấn, các học viên sau khi đã nắm vững các kỹ năng và kiến thức cơ bản về quy trình tiếp cận khách hàng của TCVCĐ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Những ứng viên được lựa chọn hoàn thành hồ sơ để CHP trình Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS xét cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng theo đúng quy định của nhà nước. 
 

Giảng viên cùng học viên chụp ảnh kỷ niệm cuối khóa tại Bắc Kạn