QĐND Online – Sáng 22-7, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Chương trình DoD PEPFAR khai mạc lớp tập huấn giảng viên giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS cho chiến sĩ mới khu vực phía Bắc.

 

Đối tượng tham gia lớp tập huấn là chủ nhiệm quân y các trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn, cán bộ các đội y học dự phòng, phòng quân y thuộc các quân khu: 1, 2, 3, 4; quân đoàn: 1, 2; Quân chủng Phòng không-Không quân. Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi các nội dung: Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS; đánh giá nguy cơ, các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục; kỹ năng truyền thông giáo dục đồng nhóm…

Giáo dục đồng nhóm là mô hình truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, hành vi, được tổ chức theo nhóm người nhỏ có cùng một số đặc điểm, điều kiện. Trong quân đội, đối tượng tham gia giáo dục đồng nhóm là hạ sĩ quan, đặc biệt là các chiến sĩ mới. Theo Đại tá, Tiến sĩ Lê Ngọc Anh, Trưởng phòng Vệ sinh phòng dịch, Cục Quân y, mục tiêu của đợt tập huấn nhằm đào tạo khoảng 100 giảng viên giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS. Sau tập huấn, các giảng viên sẽ tổ chức tập huấn tại đơn vị cho tổng số khoảng hơn 3.700 cán bộ trung đội trưởng, làm cơ sở xây dựng hệ thống truyền thông giáo dục đồng nhóm trong các đơn vị, đồng thời thực hiện giáo dục đồng nhóm phòng, chống HIV/AIDS cho khoảng 50.000 chiến sĩ mới trong hai năm 2014 và 2015.

Tin, ảnh: PHƯƠNG HIỀN 9http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/khai-mac-lop-tap-huan-giang-vien-giao-duc-dong-nhom-phong-chong-hiv-aids/312777.html)