Tên dự án: Giáo dục phòng ngừa ma tuý cho sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An

Nơi thực hiện: TP. Vinh, Nghệ An

Cơ quan tài trợ: UNODC

Đối tác: Trường cao đẳng sư phạm Nghệ An

Đối tượng hưởng lợi: Sinh viên trường cao đẳng sư phạm Nghệ An, người sử dụng ma túy và bạn tình của họ

Thời gian thực hiện: 1-12/2011

Mục tiêu: Nâng cao năng lực phòng người lạm dụng ma túy cho 30 thành viên chủ chốt của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường cao đẳng sư phạm và nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa lạm dụng ma túy cho 2000 sinh viên cao đẳng sư phạm Nghệ An.

Mô tả dự án: 

Sử dụng ma túy đã lan rộng ở Nghệ An trong nhiều năm. Thanh niên trẻ là đối tượng có nguy cơ lạm dụng ma túy và nhiễm HIV, dẫn đến số lượng người nhiễm HIV trẻ tuổi ngày càng tăng ở Nghệ An. Để góp phần phòng ngừa lạm dụng ma túy và lây lan HIV ở nhóm thanh niên, dự án tập trung vào các hoạt động sau đây:

  • Tập huấn cho thành viên chủ chốt của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên về tác hại của ma túy và phòng ngừa lạm dụng ma túy
  • Tổ chức các hoạt động truyền thông cho sinh viên thông qua truyền thông nhóm và các sự kiện
  • Thực hiện các hoạt động truyền thông về tác hại ma túy và phòng ngừa lạm dụng ma túy cho thanh niên, người nghiện ma tuý và bạn tình của họ tại một số phường của thành phố Vinh

Kết quả hoạt động:

  • Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa lạm dụng ma túy cho 31 thành viên chủ chốt của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên của trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An. Những người này sau đó đã làm giáo dục viên phòng chống ma túy tại trường.
  • Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa ma túy cho 3.300 sinh viên của trường thông qua các hoạt động truyền thông sáng tạo và đa dạng.
  • Tiếp cận 2.216 thanh niên, người nghiện ma túy và bạn tình của họ để truyền thông về tác hại của ma túy và phòng ngừa lạm dụng ma túy.
  • Phát triển và phân phát 5.000 tài liệu truyền thông phòng ngừa ma túy.

Xem thêm: " Tờ rơi phòng chống ma túy Nghệ An"