Tên dự án: Sống với phẩm hạnh – ngăn ngừa buôn bán phụ nữ và trẻ em

Nơi thực hiện: Lạng Sơn

Cơ quan tài trợ: Đại sứ quán Australia

Đối tác: Hội liên hiệp phụ nữ Lạng Sơn

Đối tượng hưởng lợi: Phụ nữ và trẻ em

Thời gian thực hiện: 3/2008-3/2009

Mục tiêu: Giảm buôn bán phụ nữ và trẻ em thông qua tiếp cận nâng cao năng lực và phòng ngừa

Mô tả dự án: 

Buôn bán người, một vấn đề phát triển xã hội và tội phạm, đã xâm phạm những quyền cơ bản của con người và trực tiếp ảnh hưởng đến nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất là phụ nữ và trẻ em. Buôn bán người đã làm ảnh hưởng trầm trọng đến phẩm hạnh, sức khoẻ và cơ hội phát triển của phụ nữ và trẻ em. Dự án đề cập những vấn đề trên đây thông qua các hoạt động:

  • Nâng cao năng lực cho hội phụ nữ tỉnh và huyện, các ban ngành liên quan và tình nguyện viên
  • Thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngưa buôn bán người cho nhân dân địa phương, nhất là những phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương. Các hoạt động truyền thông được thực hiện thông qua các câu lạc bộ phòng chống buôn bán người, tư vấn cá nhân và các cuộc họp cộng đồng. Các hoạt động truyền thông sáng tạo sẽ được tiến hành ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Kết quả chính

Hoạt động tại cộng đồng

Dự án thực hiện 5 hoạt động tại cộng đồng tại gồm truyền thông tại thôn bản, hoạt động câu lạc bộ, truyền thông tại chợ, hoạt động hè cho học sinh và truyền thông nhóm tại cộng đồng, chi tiết như sau:

 

Số người được nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống buôn bán người

8.500

Số học sinh được nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống buôn bán người

4.239

Số phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương được nâng cao nhận thức và kỹ năng

454

Số tờ rơi được phát

10.000

Số sổ tay tuyên truyền về phòng chống buôn bán người được phát

1.500

 

Hoạt động

Số buổi truyền thông

Đối tượng hưởng lợi

Số người hường lợi

Hoạt động cộng đồng

 

Người dân tại cộng đồng

5.279

Họp thôn bản

177

Họp Hội phụ nữ

242

Họp Đoàn thanh niên

74

Hoạt động câu lạc bộ

29

Phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương

120

Truyền thông/thi văn nghệ tại chợ

8

Người dân tại cộng đồng

2.000

Hoạt động hè cho trẻ em

29

Trẻ em tại cộng đồng

1.228

Truyền thông nhóm tại cộng đồng

8

Phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương

334

Tổng số

557

Người dân tại cộng đòng

8.507

Phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương

454

 

Hoạt động truyền thông tại trường học

Hoạt động truyền thông trong trường học dự định được thực hiện ở 5 trường tại 4 xã dự án. Tuy nhiên, ban quản lý dự án đã quyết định thực hiện tại 8 trường thay vì 5 trường. Những trường được mở rộng chủ yếu vì học sinh có nguy cơ bị buôn bán. 2 lơp tập huấn tuyên truyền viên cũng được tổ chức cho giáo viên các trường để họ thực hiện các hoạt động truyền thông tại trường.

Các hoạt động truyền thông tại các trường bao gồm thông tin và truyền thông, thi vẽ tranh, và ti biểu diễn văn nghệ về chủ để phòng chống buôn bán người.

STT

Tên trường

Số học sinh tham gia

1

Trường THCS Yên Khoái

346

2

Trường THCS Đông Quan

404

3

Trường THCS Quản Bạn

201

4

Trường THCS  Tú Đoạn

358

5

Trường THCS  Sĩ Nghiều

258

6

Trường THPT Lộc Bình

1715

7

Trương phổ thông nội trú Lộc Bình

202

8

Trung tâm giáo dục thường xuyên Lộc Bình

755

Tổng số

4.239

Xem thêm: "Sổ tay tuyền truyền viên phòng chống buôn bán người"

 

  • Tin khác