... Học “Lập kế hoạch điều hành”

Học để “Khởi sự kinh doanh” bằng người

Học chơi,học hát,học cười

“Viết bài chụp ảnh”như lời phóng viên

“Can thiệp giảm hại “ trước tiên

“Quản lý dự án” học liền mới hay

“Giám sát đánh giá”học ngay.

Tiếp cận viên cũng chung tay học hành

“Kĩ năng tiếp cận cộng đồng”

Các nhóm tự lực cộng đồng chung tay

HIV/AIDS lùi ngay.

Các việc làm tốt ngày càng phát huy...,

Trích bài thơ " Mái ấm CHP" của Hà Thanh Giang, trưởng nhóm tự lực Na rì, Bắc Kạn

Tên dự án: Trao quyền cho các tổ chức cộng đồng (TCCĐ) để thực hiện thành công các sáng kiến giảm hại 

Thời gian thực hiện: 10/2011-12/2013

Nơi thực hiện: Bắc Kan, Hòa Bình, Tuyên Quang

Cơ quan tài trợ: AusAID

Đối tác thực hiện: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Bắc Kan, Hòa Bình và Tuyên Quang

Đối tượng hưởng lợi: Nhóm tự lực của người sử dụng ma túy và NCH

Mục tiêu: Khuyến khích và hỗ trợ các sáng kiến giảm hại của các TCCĐ tại các tỉnh nhằm làm giảm nguy cơ nhiễm HIV cho các nhóm có hành vi nguy cơ cao

Mô tả dự án: Lựa chọn và xây dựng năng lực cho các TCCĐ thông qua tư vấn, đào tạo và huấn luyện tại chỗ. Các TCCĐ nhận được những khoản tài trợ nhỏ và thực hiện các biện pháp can thiệp bao gồm các hoạt động sinh kế. Hoạt động chính:

 • Hỗ trợ thành lập và nâng cao năng lực cho các TCCĐ thông qua các khóa tập huấn và kèm cặp tại chỗ
 • Cung cấp các khoản tài trợ nhỏ cho các TCCĐ có đủ năng lực
 • Quản lý tài trợ nhỏ và hỗ trợ kỹ thuật
 • Vận động chính sách hỗ trợ sự phát triển của tổ chức xã hội dân sự tại 3 tình
 • Tư liệu húa và nhân rộng mô hình giảm hại tại các vùng miền núi
 • Xây dựng nguồn dữ liệu giảm hại trên Website của CHP

Kết quả chính

 • Thành lập mới 20 nhóm tự lực
 • Đào tạo toàn diện cho 20 nhóm về cả kỹ năng quản lý và kỹ thuật giảm hại
 • Cung cấp những khoản tài trợ cho các nhóm tự lực để thực hiện các sang kiến giảm hại bao gồm cả hoạt động sinh kế
 • Tiếp cận được 2000 người nghiện ma túy và 1060 bạn tình nữ của họ
 • Truyền thông thay đổi hành vi cho 5.120 người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương
 • Phân phát 250.000 bơm kim tiêm