Tham gia dự án này, em thấy mình tự tin hơn vì được học rất nhiều kỹ năng như cách trình bày, và nói trước đám đông, kỹ năng lập kế hoạch, quản lý dự án, tổ chức sự kiện, …. Đặc biệt là các chuyến hỗ trợ tại chỗ cầm tay chỉ việc của cán bộ dự án, rất dễ hiểu và dễ làm nên em cảm thấy công việc này thật có ý nghĩa - Trưởng nhóm bạn tình nữ ABC Nghệ an.”

Tên dự án: Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm bạn tình của NCH, người tiêm chích ma tuý và MSM tại Nghệ An

Địa bạn dự án: Tỉnh Nghệ An:  Huyện  Hưng Nguyên, Huyện  Nghi Lộc; Thị xã Thái Hòa

Nhà tài trợ: Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS vòng 9- Tiểu dự án thành phần COHED

Đối tác: Các nhóm tự lực

Người hưởng lợi: Nhóm tự lực của NCH, tiêm chích ma tuý và MSM cùng thành viên

Thời gian: 8/2011-12/2012

Mục tiêu chung:

Giảm lây nhiễm HIV, giảm tỷ lệ chết do HIV và nâng cao chất lượng sống của người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV tại địa bàn dự án thông qua nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào đáp ứng quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

Mục tiêu cụ thể: (các mục tiêu được đánh số theo mục tiêu cụ thể của Dự án Ô)

- Mục tiêu 1: Hoạt động nâng cao năng lực cho các nhóm CBO cung cấp chăm sóc và hỗ trợ toàn diện cho NCH và OVC được thực hiện tại Nghệ An.

- Mục tiêu 3: Cung cấp các dịch vụ giảm hại nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm MSM, bạn tình của NCMT và bạn tình của người nhiễm HIV ở Nghệ An

- Mục tiêu 5: Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển và tham gia của tổ chức xã hội trong đối phó với đại dịch HIV/AIDS  tại Nghệ An

- Mục tiêu 6. Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội và cộng đồng nhằm tối đa hóa những đóng góp của các tổ chức này trong việc đối phó với dịch HIV/AIDS thông qua tăng cường năng lực kỹ thuật và năng lực thể chế của các tổ chức này tại Nghệ An.

Mô tả:  Nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực thông qua tập huấn và hỗ trợ tại chỗ. Các nhóm tự lực nhận được các khoản tài trợ nhỏ để nâng cao năng lực quản lý, sau đó có khả năng thực hiện các dự án tài trợ nhỏ. Các hoạt động chính:

 • Phát triển và sử dụng các công cụ thích hợp trong xây dựng năng lực cho các nhóm tự lực
 • Xây dựng chương trình đào tạo và tiến hành đào tạo các chủ đề có liên quan của các nhóm tự lực như lập kế hoạch dự án, quản lý dự án, thiết kế hoạch động can thiệp dự phòng HIV, tổ chức sự kiện truyền thông,…
 • Cung cấp tư vấn và tập huấn và hỗ trợ phát triển cho các nhóm tự lực
 • Kết nối các nhóm tự lực với các nguồn lực có sẵn trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS và phát triển tổ chức.

 

Kết quả chính:

 • Xây dựng và nâng cao năng lực cho 6 nhóm tự lực, trong đó có 02 nhóm tự lực của MSM đầu tiên của Nghệ an.
 • Tiếp cận được 1130 bạn tình nữ của người có H và người tiêm chích ma tuý; 380 MSM
 • Hỗ trợ trang thiết bị cơ bản cho vận hành nhóm bao gồm phí thuê VP, máy tính, bàn ghế, tủ tài liệu, bao cao su và chất bôi trơn.
 • Tổ chức được 10 khoá tập huấn/hội thảo về các chủ đề đánh giá năng lực, quản lý nhóm và lập kế hoạch, hỗ trợ chăm sóc tại nhà, hỗ trợ tâm lý, tổ chức sự kiện cộng đồng, thiết kế khung can thiệp dự phòng HIV cho khoảng 360 lượt người là thành viên chủ chốt của ban điều hành các nhóm tự lực.
 • Tổ chức được 5 chuyến hỗ trợ tại chỗ về kỹ thuật cho tất cả các nhóm nhóm tự lực về phát triển nhóm, quản lý thông tin và tài liệu, quản lý dự án, quản lý tài chính.
 • Cung cấp hỗ trợ và kết nối nguồn lực cho các nhóm với các đối tác liên quan thông qua mạng internet/điện thoại

 

 • Tin khác