DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG CAN THIỆP DỰ PHÒNG HIV
TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

“Các nội dung của chương trình đã đề cập và truyền tải rất nhiều thông tin hữu ích cho các chiến sĩ. Nó đã giải quyết các vấn đề nhạy cảm về giới tính, quan hệ tình dục, STI, rượu, ma túy và sử dụng bao cao su, vốn chưa được đề cập đầy đủ trong quân đội. Các chương trình giáo dục đồng nhóm đã nâng cao nhận thức về HIV/AIDS và các hành vi nguy cơ trong phòng chống HIV/STI. Chương trình này góp phần làm tăng trách nhiệm trong việc bảo vệ và cải thiện sức khỏe của bộ đội và cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong quân đội”.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó trưởng ban điều phối PEPFAR Cục Quân y.

Tên dự án: Tăng cường can thiệp dự phòng HIV trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Đơn vị tài trợ: Quỹ cứu trợ khẩn cấp phòng chống HIV của tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) thông qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

Cơ quan chủ quản: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

Chủ dự án: Trung tâm Nâng cao Sức khỏe Cộng đồng (CHP)

Đối tác thực hiện: Cục Quân Y- Bộ Quốc phòng

Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 36 tháng, từ tháng 3/2014 – 2/2017

Mục tiêu và kết quả chính của chương trình:

Dự án mang tên “Tăng cường can thiệp phòng chống HIV ở Quân đội Việt Nam” là một dự án kéo dài ba năm nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV trong quân đội thông qua tăng cường tư vấn và xét nghiệm (HTC), dự phòng HIV (HVOP), duy trì phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con và duy trì dịch vụ HIV/lao chất lượng cao của chương trình HIV/AIDS trong quân đội Việt Nam. Dự án được PEPFAR tài trợ thông qua Trung tâm nghiên cứu sức khỏe hải quân (NHRC) và được thực hiện bởi Trung tâm Nâng cao Sức khỏe Cộng đồng (CHP), phối hợp với Cục quân y của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Mô tả dự án: 

Tư vấn và xét nghiệm HIV - HTC

  • Tăng cường các dịch vụ của HTC trong môi trường quân đội để hỗ trợ cả bộ độ và nhân dân cần tư vấn về HIV
  • Tăng cường chuyển gửi từ các cơ sở tư vấn xét nghiệm quân y đến các dịch vụ hỗ trợ khác trong cộng đồng
  • Tăng cường tiếp cận cộng đồng bằng cách kết hợp các dịch vụ này vào các nhiệm vụ y tế cộng đồng của quân đội

Dự phòng HIV - HVOP

  • Xây dựng năng lực phòng chống HIV thông qua phương pháp giáo dục đồng nhóm cho quân nhân.
  • Thực hiện chương trình giáo dục đồng nhóm phòng chống HIV / STI cho tân binh ở các quân khu và quân đoàn được lựa chọn.

Lây truyền từ mẹ sang con - MTCT và lao / HIV - HVTB

Duy trì dự phòng chất lượng cao các dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và các dịch vụ HIV/TB chất lượng cao tại Bệnh viện Quân đội được chọn (103 và 175) và các địa điểm khác nếu được yêu cầu.

Kết quả chính giai đoạn 2014-2018

 

 

Hoạt động

Giai đoan 1

 Giai đoạn 2

 Giai đoạn 3

 Tổng cộng

Tư vấn xét nghiệm HIV

 

 

 

1

Xây dựng và in ấn hướng dẫn tư vấn xét nghiệm HIV trong môi trường quân đội (tài liệu)

    1,200

       600

           -  

       1,800

2

Tập huấn cán bộ quân y về 1) tập huấn giảng viên về tư vấn xét nghiệm HIV, 2) tư vấn xét nghiệm HIV và giám sát (người)

         32

         22

           -  

            54

3

In tờ rơi về HIV/AIDS/STIs và tư vấn xét nghiệm HIV và phát cho 100 điểm tư vấn xét nghiệm (tờ)

 

  80,000

           -  

     80,000

4

Tập huấn cho cán bộ quân y về xét nghiệm sàng lọc HIV cho tân binh (người)

         34

          -  

          33

            67

5

Nâng cao năng lực về tư vấn xét nghiệm HIV cho cán bộ quân y thông qua hội thảo, tập huấn (người)

         36

         16

           -  

            52

6

Tập huấn về tư vấn xét nghiệm HIV cho quân y biên phòng 4 tỉnh PEPFAR là Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An (người)

          -  

         30

          60

            90

7

Hỗ trợ các đồn biên phòng thực hiện tư vấn xét nghiệm ở khu vực biên giới (đồn biên phòng)

          -  

          -  

          54

            54

Hợp phần dự phòng HIV

1

Xây dựng, in ấn và mua sắm bộ tài liệu giáo dục đồng nhóm cho giáo dục viên đồng nhóm (mỗi bộ gồm hướng dẫn giáo dục đồng nhóm, tranh lật, thẻ nhắc, mô hình dương vật, sổ ghi và bút, túi truyền thông)

    5,000

    4,650

     3,500

     13,150

2

Đào tạo giảng viên về giáo dục đồng nhóm phòng chống HIV cho cán bộ quân y cho cán bộ quân y (người)

         92

       150

          50

          292

3

Tập huấn cán bộ quân y về giám sát chương trình giáo dục đồng nhóm (người)

         30

         32

           -  

            62

4

Tập huấn cán bộ trung đội về giáo dục đồng nhóm phòng chống HIV (người)

    3,780

    6,614

     5,292

     15,686

5

Tổ chức các buổi truyền thông giáo dục đồng nhóm cho tân binh (buổi truyền thông)

  14,904

  23,814

   15,876

     54,594

6

Giáo dục đồng nhóm phòng chống HIV cho tân binh (6 buổi gồm kiến thức cơ bản HIV/AIDS/STIs, đánh giá nguy cơ nhiếm HIV/STI, bệnh lây truyền qua đường tình dục, sử dụng bao cao su, rượu và ma túy, tổng kết) (tân binh)

  50,000

  75,000

   50,000

   175,000

Hợp phần phòng chống lây truyền mẹ con và HIV/lao

 

Tập huấn cán bộ quân y về lây truyền mẹ con và HIV/lao (người)

         34

         34

           -  

            68

Hoạt động khác

1

Hỗ trợ chuyển giao bệnh nhân điều trị HIV từ cơ sở quân y sang cơ sở y tế dân y tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng

          -  

          -  

            3

              3

2

Cập nhật các chính sách và hướng dẫn quốc gia về HIV/AIDS

          -  

          -  

          30

            30

3

Đào tạo giảng viên về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử trong các cơ sở y tế (người)

          -  

          -  

          30

            30