“Thông qua dự án này, CHP đã tiên phong trong công tác phòng chống HIV ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới và ngư dân. Kết quả của dự án này không chỉ ở số khách hàng được tiếp cận, mà quan trọng hơn là đã đưa ra được mô hình can thiệp phòng chống HIV ở các nhóm này tại Hải Phòng. Kinh nghiệm của dự án này là rất quí báu cho Hải Phòng. Dự án giúp chúng tôi xây dựng được kế hoạch can thiệp chi tiết và thực hiện được các hoạt động này cho những năm tiếp theo."

Bs. Vũ Văn Công, Giám đốc PAC Hải Phòng

Tên dự án: Hành động phối hợp – Nam quan hệ tình dục đồng giới và ngư dân đối phó với HIV/AIDS

Nơi thực hiện: TP. Hải Phòng

Cơ quan tài trợ: USAID/PEPFAR thông qua Pact

Đối tác: Trung tâm AIDS Hải Phòng, Phòng y tế Cát Hải

Đối tượng hưởng lợi: (1.000) người ĐTN và (4.000) ngư dân

Thời gian thực hiện: 3/2008-11/2011

Mục tiêu: Giảm tỉ lệ lây nhiễm HIV/STIs ở nhóm đồng tính nam (ĐTN) và ngư dân

Mô tả dự án: Để tăng cường cho hoạt động dự phòng HIV/AIDS ở Hải Phòng, dự án thực hiện các can thiệp thông qua hoạt động giáo dục đồng đẳng nhằm làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/STIs ở nhóm ĐTN và ngư dân. Các hoạt động chính gồm:

  • Nâng cao năng lực cho mạng lưới đồng đẳng viên ĐTN và ngư dân về phòng ngừa lây nhiễm HIV/STIs
  • Thực hiện các hoạt động can thiệp tiếp cận cộng đồng ở nhóm ĐTN nhằm làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV/STIs.
  • Can thiệp giảm nguy cơ lây nhiễm STIs/HIV ở nhóm ngư dân ở huyện Cát Hải, Hải Phòng.

Các kết quả chính:

  • Số buổi truyền thông nhóm: 842
  • Tổng số người tham dự truyền thông nhóm: 13,452
  • Số người được tiếp cận thông qua truyền thông cá nhân: 11,134
  • Số bao cao su đã phát: 49.855
  • Số chất bôi trơn đã phát: 18.780