Tên dự án: Can thiệp Sức khỏe tình dục nam giới tại Hà Nội

Nơi thực hiện: Hà Nội

Cơ quan tài trợ: USAID/PEPFAR thông qua FHI360

Đối tác: Trung tâm AIDS Hà Nội

Đối tượng hưởng lợi: Nam có quan hệ Đồng tính nam, bán dâm nam, chuyển giới và bạn tình của họ

Thơi gian thực hiện: 12/2010-3/2012

 

Mục tiêu: Xây dựng và thực hiện hiệu quả các biện pháp can thiệp phòng ngừa HIV cho các nhóm đồng tính nam, mại dâm nam và nhóm chuyển giới ở Hà Nội.

 

Mô tả dự án:  Dự án áp dụng phương pháp giáo dục đồng đẳng và tập trung vào các hoạt động chính sau đây:

 • Tiêp cận cộng đồng tại các điểm nóng
 • Tổ chức các hoạt động tại trung tâm tiếp cận (CLB Hải Đăng): truyền thông thay đổi hành vi
 • Tổ chức phòng khám STIs cho các khách hàng của dự án
 • Can thiệp tại các cơ sở dịch vụ giải trí
 • Thúc đẩy sử dụng bao cao su và chất bôi trơn
 • Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ VCT/STI/HIV/AIDS thông qua các hoạt động chuyển gửi và kết nối

Các kết quả chính:

 • Tiếp cận 8.569 MSM/MSW/TG.
 • Tư vấn xét nghiệm HIV cho 1.315 MSM/MSW/TG.
 • Khám và điều trị cho 1.930 MSM/MSW/TG.
 • Truyền thông nhóm cho 2.107 MSM/MSW/TG
 • Tập huấn cho 170 giáo dục viên sức khỏe, tiếp cận viên cộng đồng và cộng tác viên về HIV/STI, giới và sức khỏe tình dục
 • Phát 69.893 tài liệu truyền thông cá nhân, 82.358 bao cao su; và 56.133 gói chất bôi trơn
 • Nâng cao năng lực cho 2 nhóm tự lực MSM