Hiện nay, các số liệu thống kê về số người sử dụng ma túy trong cả nước phục vụ cho chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV trong nhóm đối tượng nghiện chích ma túy do ngành Công an quản lý. Tuy nhiên, các số liệu được cung cấp thấp hơn nhiều so với con số thực tế. 

Số liệu thống kê về người sử dụng ma túy ở Việt Nam.      

Các chuyên gia Cục Phòng, chống HIV/AIDS căn cứ con số thống kê người sử dụng ma túy do ngành Công an quản lý, để ước tính số lượng người sử dụng ma túy trên thực tế theo 3 mức độ: (i) Ước tính thấp (Bằng con số báo cáo đang quản lý); (ii) Ước tính trung bình (cao hơn 1,5 lần so với con số báo cáo đang quản lý) và (iii) Ước tính cao: cao gấp 2 lần so với con số báo cáo đang quản lý.

Theo báo cáo của ngành Công an tại Hội nghị tổng kết của Ủy ban Quốc gia Phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội ma tuy và mại dâm, tổ chức tại Hải Phòng (tháng 3/2012), hiện tại cả nước có 140.000 người sử dụng ma túy đang được quản lý. Mỗi năm tăng thêm khoảng 7.000 - 8.000 người sử dụng ma túy. Với mức tăng như vậy, ước tính đến năm 2015 cả nước có khoảng 160.000 người sử dụng ma túy.

Với phương thức ước tính trung bình nói trên, hiện tại cả nước có khoảng 210.000 người sử dụng ma túy, và 240.000 người vào năm 2015.

Một nguồn số liệu khác dựa trên báo cáo ước tính của các Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố:          

 

TT

Địa bàn

Số lượng

Ghi chú

I

Số liệu báo cáo của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 58 tỉnh/thành phố

156.000

Ước tính năm 2011

II

Số liệu của 5 tỉnh, thành phố còn lại:

 

 

1

An Giang

1.111

 

2

Đà Nẵng

601

 

3

Hải Phòng

8.399

Ước tính năm 2012

4

Thanh Hóa

10.801

 

5

Sơn La

9.724

 

 

Cộng 5 tỉnh:

30.636

 

 

Tổng cộng 63 tỉnh, thành phố:

186.636

 

 

Từ 2 nguồn số liệu thống kê trên cho thấy, hiện nay cả nước có khoảng từ 190.000 - 210.000 người sử dụng ma túy.

Phân bố đối tượng sử dụng ma túy theo nhóm tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, v.v… dựa trên một số nghiên cứu đánh giá được tiến hành ở các tỉnh, thành phố.

Nghiên cứu điều tra trên 105 người sử dụng ma túy của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang được thực hiện năm 2010 cho thấy:

  • Nhóm tuổi từ 20-29 chiếm tỷ lệ cao nhất, 38,3%; Tiếp đến là nhóm tuổi từ 30-39, chiếm 35,6% và nhóm tuổi từ  40 - 49 chiếm 11,7%;
  • Về nghề nghiệp: phần lớn người sử dụng ma túy ở Bắc Giang làm nghề tự do (chiếm 53,4%), tiếp đến là nghề nông, chiếm 29,7%, còn lại một tỷ lệ nhỏ (12,6%)  là thất nghiệp, không có việc làm;
  • Về trình độ văn hóa: đa phần có trình độ trung học cơ sở (52,3%); trình độ phổ thông trung học chiếm 30,4%, số còn lại là tiểu học chiếm 15,2%.

Một cuộc điều tra nghiên cứu khác do Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thái Nguyên thực hiện năm 2010, trên 484 người nghiện chích ma túy cho thấy: Độ tuổi trung bình là 37 ± 7,1; người dân tộc thiểu số chiếm 13,4%. Đặc biệt có tới 65% số người nghiện chích ma túy là thất nghiệp hoặc làm nghề tự do.

Theo kết quả điều tra nghiên cứu trên 383 người nghiện chích ma túy (đều là HIV âm tính) ở tỉnh Khánh Hòa, năm 2010 cho thấy: nam giới chiếm đa số (82,6%), trong khi nữ chỉ chiếm 4,6%; Những người nghiện chích ma túy trong độ tuổi 20 - 29 có 172 người, chiếm tỷ lệ 39,2%, còn lại là các nhóm tuổi khác, 211 người, chiếm 48,1%; Về trình độ văn hóa: có trình độ trung học cơ sở, 203 người, chiếm 46,2%, sau trung học cơ sở 110 người, chiếm 25,1%; chưa đến trung học cơ sở 70 người, chiếm 15,9%.

Tóm lại, các kết quả điều tra nghiên cứu đều dẫn đến một nhận định chung là những người sử dụng ma túy đa phần là thất nghiệp, hoặc làm nghề tự do; phần lớn trong độ tuổi 20 - 29; trình độ văn hóa đa phần là trung học cơ sở.

(Các thông tin cần tham khảo có thể “Các công trình nghiên cứu khoa học về HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010” do Bộ Y tế xuất bản năm 2010).