A Desperate Past, A New Beginning, CARHAP Uzbekistan Program. http://www.carhap.org
Một tuổi thơ khó nhọc đã khiến Valera phải tìm kiếm lối thoát cho mình. Anh ta bắt đầu hút cần sa vào lúc 14 tuổi và heroin vào lúc 27 tuổi. Valera nghiện thuốc cho đến khi anh ta biến đến chương trình World Vision’s Trust Points. Được tư vấn, anh đã thay đổi cuộc sống và hiện nay đang làm việc cho chương trình để giúp đỡ những người nghiện khác. Anh hiện nay cũng đang học những lớp khoa học máy tính được dạy bởi Trust Points.

Harm Reduction in Asia: A Successful Response to Hidden Epidemics, Asian Harm Reduction Network. http://www.ahrn.net.

Bài viết trên miêu tả bảy chương trình được thành lập trong Mạng Lưới Gỉam Hại Châu Á (Asian Harm Reduction Network) tại những quốc gia như: Ma-lai-si-a, Thái Lan, Ấn Độ, Nê-pan, Việt Nam và Phi-líp-pin.

Harm Reduction News. Newsletter of the International Harm Reduction Development Program of the Open Society Institute. 2002.http://www.soros.org.

Bản tin trên bao gồm nhiều chứng ngôn cá nhân liên quan đến tầm quan trọng của chương trình giảm hại. Trong đó là các câu chuyện: Making My Daughter’s Life Safer, A Conversation with Mr. Methadone, Learning from Our Patients, and Users Promoting Self-Empowerment. Sự tập hợp trên là sản phẩm tổng hợp của nhiều ý kiến trong lãnh vực giảm hại trên toàn cầu.

Insite: A Harm Reduction Success Story, Vancouver, Canada. http://ubcmj.com

Sử dụng mô hình “War on Drugs” của Hoa Kì làm ví dụ cho một chương trình thất bại, bài viết trên giải thích tại sao giảm hại là một yếu tố cần thiết cho con đường giảm thiểu lạm dụng ma túy một cách thành công. Từ năm 2006 đến năm 2011, Van couver đã cho thấy sự giảm bớt trong việc dung chung kim tiêm, bạo lực phụ nữ, và tăng cường sử dụng bao cao su cũng như các trung tâm điều trị cai nghiện. Chương trình Insite đã quản lý thành công hơn 1000 trường hợp sử dụng thuốc quá liều, và giảm bớt tỉ lệ tử vong do sử dụng thuốc quá liều đi 35%. Dựa trên sự thành công này, Tòa Án Tối Cao Canada đã ra luật ủng hộ Insite hơn là những biện pháp ngăn cấm tuyệt đối sử dụng các thuốc bất hợp pháp.

Personal Testimonials and Quotes, Harm Reduction Coalition. http://harmreduction.org

Liên Minh Giảm hại cung cấp danh sách các chứng ngôn liên quan đến việc tiêm chích sử dụng thuốc và sự cần thiết của công việc giảm hại, đặc biệt là chương trình trao đổi kim tiêm và ống chích.

An HIV Strategy Invites Addicts In. The New York Times. 2011. http://www.nytimes.com/