Website Cục Phòng, chống HIV/AIDS trân trọng đăng tải Các Báo cáo khoa học được trình bày tại Hội nghị Khoa học Quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS lần thứ IV:
 
Phiên khai mạc và Chuyên đề ngày 1/12/2010:  Download
Phiên toàn thể sáng ngày 02/12/2010 dịch tễ học và can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS:Download
Phiên toàn thể chiều ngày 02/12/2010 chăm sóc và điều trị HIV/AIDS: Download

(vui lòng kích đúp chuột vào tên từng chuyên để để đọc bản đầy đủ)
Chuyên đề 1: Khoa học cơ bản về HIV/AIDS